Hardtail post #18

Neke su reklame bolje od drugih. Ili barem reklamičnije od drugih. I sve imaju ovakav ili onakav hardtail koji se u reklami, tj. u videu koristi u, za to, predviđene svrhe. Više ili manje. Kona je igrala na kartu HD razglednice, State Bicycle Co. izveo je to Akriggovski, a Cotic je igrao na sigurno sa već viđenim, prežvakanim, prenaglašeno nepretencioznim, amaterskim “uradi sam” videom. Ali hej, nije da smo ikada imali mogućnost izbora reklama koje ćemo gledati.

Naslovna fotografija: Kona

Nema komentara

Objavi komentar